شنبه، 1 آبان، 1400

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

محمدی کیادهی:ترديدي در امكان تبديل ساري به قطب گردشگري وجود ندارد

اكنون سومين بهاري است كه بنده طرح حمايت از شهردار را مطرح كردم و البته اين طرح به رغم برخي بي مهريها ، مسير رو به تعالي را پيموده است لذا در آستانه سال جديد جا دارد از شهروندان فهيم و قدرشناس ساري كه در صف مقدم حمايت از شهردار ، حماسه آفريني كردند و چه از طريق پرداخت داوطلبانه عوارض و چه با حضور در اجتماعات و فراخوانها ، عزم جدي خود را براي ساختن شهر نشان دادند و نيز از پرسنل شهرداري ، اعم از كارگران زحمت كش خدمات شهري و كارمندان و مديران و معاونان ، پرسنل و مديران عامل سازمانهاي ده گانه و نيز كاركنان و شهرداران مناطق سه گانه كه بي وقفه در راستاي حمايت از راهبردهاي توسعه اي شهرداري تلاش كردند ، همچنين از همكارانم در شوراي اسلامي شهر كه پا به پاي طرح حمايت ، جلو آمدند صميمانه قدرداني كنم و البته از مسئوليني كه از همكاري در توسعه شتابان ساري دريغ ورزيدند نيز گلايه نمايم هرچند قدرشناسي از مديراني كه با سعه صدر و در عمل به شعار همدلي ، با تحولات ساري همراهي كردند ، وظيفه اي است كه هرگز از ياد نمي بريم. و اما فرارسيدن بهار و آغاز شادابي و رستاخيز طبيعت ، نويد بخش شروعي دوباره با تواني مضاعف و انگيزه اي دوچندان است و ما خرسنديم كه با پيش بيني بودجه اي افزون تر و ايجاد امكان شتاب بيشتر در توسعه شهري و تامين رفاه وآسايش شهروندان ، در شادي آنها سهيم خواهيم بود . اينجانب ضمن تبريك فرارسيدن سال جديد اميدوارم با اين بودجه منطقي و واقعي و تداوم همكاري مردم و مسئولان ،توسعه شهري سرعت بيشتري پيدا نموده و ساري به قطب گردشگري تبديل شود ويقين دارم اين پتانسيل براي شكوفايي ظرفيت هاي گردشگري در مركز استان وجود دارد. شاد و سربلند و پيروز باشيد محمد حسن محمدي كيادهي

اكنون سومين بهاري است كه بنده طرح حمايت از شهردار را مطرح كردم و البته اين طرح به رغم برخي بي مهريها ، مسير رو به تعالي را پيموده است لذا در آستانه سال جديد جا دارد از شهروندان فهيم و قدرشناس ساري كه در صف مقدم حمايت از شهردار ، حماسه آفريني كردند و چه از طريق پرداخت داوطلبانه عوارض و چه با حضور در اجتماعات و فراخوانها ، عزم جدي خود را براي ساختن شهر نشان دادند و نيز از پرسنل شهرداري ، اعم از كارگران زحمت كش خدمات شهري و كارمندان و مديران و معاونان ، پرسنل و مديران عامل سازمانهاي ده گانه و نيز كاركنان و شهرداران مناطق سه گانه كه بي وقفه در راستاي حمايت از راهبردهاي توسعه اي شهرداري تلاش كردند ، همچنين از همكارانم در شوراي اسلامي شهر كه پا به پاي طرح حمايت ، جلو آمدند صميمانه قدرداني كنم و البته از مسئوليني كه از همكاري در توسعه شتابان ساري دريغ ورزيدند نيز گلايه نمايم هرچند قدرشناسي از مديراني كه با سعه صدر و در عمل به شعار همدلي ، با تحولات ساري همراهي كردند ، وظيفه اي است كه هرگز از ياد نمي بريم.

و اما فرارسيدن بهار و آغاز شادابي و رستاخيز طبيعت ، نويد بخش شروعي دوباره با تواني مضاعف و انگيزه اي دوچندان است و ما خرسنديم كه با پيش بيني بودجه اي افزون تر و ايجاد امكان شتاب بيشتر در توسعه شهري و تامين رفاه وآسايش شهروندان ، در شادي آنها سهيم خواهيم بود . اينجانب ضمن تبريك فرارسيدن سال جديد اميدوارم با اين بودجه منطقي و واقعي و تداوم همكاري مردم و مسئولان ،توسعه شهري سرعت بيشتري پيدا نموده و ساري به قطب گردشگري تبديل شود ويقين دارم اين پتانسيل براي شكوفايي ظرفيت هاي گردشگري در مركز استان وجود دارد.

شاد و سربلند و پيروز باشيد

محمد حسن محمدي كيادهي