پنج شنبه، 10 آذر، 1401

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

خوش آمدید

آقای محمد حسن محمدی کیادهی در موارد زیر اولین نفر بوده اند : 1. اولین رئیس اتحادیه دانش آموزان ساری 2. اولین مسؤول امور اجتماعی سازمان تبلیغات اسلام 3. اولین رئیس روابط عمومی شهرداری ساری 4. اولین شهردار ناحیه یک ( 1 ) ساری 5. اولین رئیس شورای شهر ساری 6. اولین رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی استان مازندران 7. اولین دبیر جمعیت آبادگران استان مازندران 8. اولین مؤسس باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال ساری

آقای محمد حسن محمدی کیادهی در موارد زیر اولین نفر بوده اند :

1. اولین رئیس اتحادیه دانش آموزان ساری

2. اولین مسؤول امور اجتماعی سازمان تبلیغات اسلام

3. اولین رئیس روابط عمومی شهرداری ساری

4. اولین شهردار ناحیه یک ( 1 ) ساری

5. اولین رئیس شورای شهر ساری

6. اولین رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی استان مازندران

7. اولین دبیر جمعیت آبادگران استان مازندران

8. اولین مؤسس باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال ساری

چاپ   ایمیل