پنج شنبه، 10 آذر، 1401

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

محمد حسن محمدي كيادهي صورت داد: تهيه آيين نامه اجرايي براي نظام مند كردن كاركرد شوراي شهر

محمد حسن محمدي كيادهي گفت:تجربه مي گويد كه سمت و سوي حركت شوراي شهر بايد به طرف انجام وظايف قانوني اش باشد و در اين راستا چون احساس كرديم كاستي هايي سر راه فعاليت شورا وجود دارد.طرحي در قالب آيين نامه اجرايي نوشته و در اختيار كميسيون طرح و برنامه گذاشتيم كه بر اساس آن كاركرد شورا نظام مند خواهد بود. به گزارش روابط عمومي شوراي شهر ساري،محمد ي كيادهي در جلسه ۱۵۱ شورا كه عصر يكشنبه ۹۴/۹/۲۹ با حضور معاون اداري مالي شهرداري و مديران عامل سازمان هاي ميادين ميوه و تره بار و آرامستان برگزار شد ضمن اعلام مطلب بالا افزود:چون حضور نماينده شورا در جلسات سازمان ها و كميسيون ها و نيز ارايه گزارش از سوي آن ها ضروري است،آئين نامه اجرايي مربوط به اين بخش از وظايف شورا و نيز آئين نامه اجرايي نحوه دعوت از مديران براي حضور در شورا نيز تهيه شده است . عضو با سابقه شوراي شهر ساري در ادامه پيرامون فعاليت سازمان ميادين ميوه و تره بار ياد آور شد:در اساسنامه سازمان آمده است كه سازمان بايد به سمت در آمد زايي برود و اگر در اين راستا به هدف خود نرسيد شهرداري مي تواند كمك كند كه البته اين كمك اعتباري دائمي نخواهد بود چرا كه سياست كلي بر اين است كه سازمان هاي تابعه شهرداري به سمت در آمدزايي بروند و در اين مسير بجايي برسند كه حتي به شهرداري هم كمك كنند. محمدي كيادهي با تاكيد بر اين نكته كه سازمان هاي تابعه شهرداري هنوز براي در آمدزايي استارت نزده اند ،برنامه ريزي براي نيل به اين مقصود را ضروري خواند و اضافه كرد:آنچه مسلم است بايد آيتم هاي در آمدي تعريف شده در برنامه هاي اجرايي سازمان ها لحاظ شود و صرف يادآوري راهبرد ها و فرمول ها دردي را دوا نمي كند. وي در عين حال يادآور شد:سازمان ميادين ميوه و تره بار البته در حال انجام وظايف خود از جمله مديريت بازار هاي روز مي باشد كه گر چه در آمد زا نيست ولي كاري است كه دارد انجام مي شود و باري را از روي دوش شهر بر ميدارد يعني اين سازمان با ۲۵ نفر نيرو و ۱/۵ ميليارد اعتبار يك كار ده ميلياردي را دارد انجام ميدهد. عضو شوراي شهر ساري در بخش پاياني سخنانش به خبر شيوع بيماري آنفلوآنزا اشاره كرد و تصريح نمود :اين كه شيوع بيماري ممكن است باعث نگراني مردم شود توجيه مناسبي براي عدم اطلاع رساني نيست واتفاقا لازم است كه مردم نسبت به ابعاد مساله و راههاي مقابله با مشكل آگاه شوند.

محمد حسن محمدي كيادهي گفت:تجربه مي گويد كه سمت و سوي حركت شوراي شهر بايد به طرف انجام وظايف قانوني اش باشد و در اين راستا چون احساس كرديم كاستي هايي سر راه فعاليت شورا وجود دارد.طرحي در قالب آيين نامه اجرايي نوشته و در اختيار كميسيون طرح و برنامه گذاشتيم كه بر اساس آن كاركرد شورا نظام مند خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي شوراي شهر ساري،محمد ي كيادهي در جلسه ۱۵۱ شورا كه عصر يكشنبه ۹۴/۹/۲۹ با حضور معاون اداري مالي شهرداري و مديران عامل سازمان هاي ميادين ميوه و تره بار و آرامستان برگزار شد ضمن اعلام مطلب بالا افزود:چون حضور نماينده شورا در جلسات سازمان ها و كميسيون ها و نيز ارايه گزارش از سوي آن ها ضروري است،آئين نامه اجرايي مربوط به اين بخش از وظايف شورا و نيز آئين نامه اجرايي نحوه دعوت از مديران براي حضور در شورا نيز تهيه شده است .

عضو با سابقه شوراي شهر ساري در ادامه پيرامون فعاليت سازمان ميادين ميوه و تره بار ياد آور شد:در اساسنامه سازمان آمده است كه سازمان بايد به سمت در آمد زايي برود و اگر در اين راستا به هدف خود نرسيد شهرداري مي تواند كمك كند كه البته اين كمك اعتباري دائمي نخواهد بود چرا كه سياست كلي بر اين است كه سازمان هاي تابعه شهرداري به سمت در آمدزايي بروند و در اين مسير بجايي برسند كه حتي به شهرداري هم كمك كنند.

محمدي كيادهي با تاكيد بر اين نكته كه سازمان هاي تابعه شهرداري هنوز براي در آمدزايي استارت نزده اند ،برنامه ريزي براي نيل به اين مقصود را ضروري خواند و اضافه كرد:آنچه مسلم است بايد آيتم هاي در آمدي تعريف شده در برنامه هاي اجرايي سازمان ها لحاظ شود و صرف يادآوري راهبرد ها و فرمول ها دردي را دوا نمي كند.

وي در عين حال يادآور شد:سازمان ميادين ميوه و تره بار البته در حال انجام وظايف خود از جمله مديريت بازار هاي روز مي باشد كه گر چه در آمد زا نيست ولي كاري است كه دارد انجام مي شود و باري را از روي دوش شهر بر ميدارد يعني اين سازمان با ۲۵ نفر نيرو و ۱/۵ ميليارد اعتبار يك كار ده ميلياردي را دارد انجام ميدهد.

عضو شوراي شهر ساري در بخش پاياني سخنانش به خبر شيوع بيماري آنفلوآنزا اشاره كرد و تصريح نمود :اين كه شيوع بيماري ممكن است باعث نگراني مردم شود توجيه مناسبي براي عدم اطلاع رساني نيست واتفاقا لازم است كه مردم نسبت به ابعاد مساله و راههاي مقابله با مشكل آگاه شوند.