جدیدترین اخبار

محمدی کیادهی: فرمانداري مي تواند محور تعامل دستگاهها با مديريت شهري باشد

به نقل از سایت شورا: محمد حسن محمدي كيادهي عضو شوراي شهر ساري در جلسه يكصد و پنجاه و دوم شورا كه با حضور فرماندار برگزار شد،اظهار داشت:فرماندار به عنوان رئيس شوراي اداري شهرستان و فرمانداري به عنوان هماهنگ كننده دستگاههاي مختلف مي تواند دستگاهها را به سمت تعامل با مديريت شهري سوق دهد و محور اين همكاري باشد.

وي با اشاره به مشكلات عديده شورا و شهرداري بادستگاههاي حفّار ،اين امر را ناشي از عدم هماهنگي في ما بين دانست و گفت:به عنوان نمونه در احداث كانال هاي هدايت آب هاي سطحي كه جزو وسيع ترين و بزرگترين پروژه هاي عمراني شهر مي باشد،با تاسيسات مختلف برخورد مي كنيم كه اهمال در جابجاي آن ها موجب كندي روند اجراي طرح مي شود.

محمدي كيادهي يادآور شد:همكاري بين چهار ضلع اصلي مديريت شهر و شهرستان يعني نماينده محترم ولي فقيه در استان ،نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي ،فرمانداري و مديران شهري شروع خوبي براي هموار كردن زمينه توسعه مركز استان بود كه عبوري شهردار ساري در مركز ثقل آن،خوب كاركرد و اكنون با توجه به گفتمان و كارنامه عملكرد خوب آقاي فرماندار،اميد كساني كه مي خواستند اين تعامل را بر هم بزنند به يأس تبديل شده و با افزايش و تقويت اين تعامل،بطور كلي خنثي خواهد شد مشروط بر اين كه تعامل ياد شده توأم با عمل باشد.

وي در رابطه با ايراد هاي كميته انظباق از مصوبات شورا نيز اظهار داشت:همان طور كه در جلسات مختلف شورا هم گفتم اين كار كميته انطباق بر اساس قانون است اما مي توان تمهيداتي انديشيد تا ايراد ها به حداقل برسد و حضور يك عضو شورا در جلسات كميته انطباق نيز به بهبود فرايند بررسي و تطبيق مصوبات كمك مي كند.

كيادهي خاطرنشان كرد:اگر مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار ميگيرد،تعدادي فقيه و حقوقدان در شوراي نگهبان حضور دارند اما اعضاي كميته انطباق افرادي مثل اعضاي شورا هستند به همين جهت تاكيد داريم حضور يك نماينده از شورا در جلسات اين كميته به بهبود امور كمك خواهد كرد.

عضو شوراي شهر ساري در ادامه با تاكيد بر اينكه شوراي تامين هم مي تواند از اهرم هاي اصلي تعامل مديران با نهاد مديريت شهري باشد گفت :اين شورا مي تواند از طريق رفع موانع اجتماعي فرا راه پروژه ها به روند توسعه شهري شتاب بخشد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع انتخابات اسفند ماه اشاره كرد و افزود:شوراي شهر در ادوار گذشته دچار معضلاتي در رابطه با انتخابات بوده كه يكي از دلايل آن عدم جديت فرمانداري در برخورد با تبليغات جلف و دليل ديگر، بحث خريد آراء بود كه در ساري اتفاق افتاد و سند آن هم موجود است لذا اميدواريم در انتخابات پيش رو فرمانداري به گونه اي عمل كند كه اين مشكلات بروز ننمايد بويژه آن كه كانديدا ها از هم اكنون بطور پنهان و آشكار كار تبليغات را شروع كردند و حتي دستگاه قضايي با يك مورد تخلف برخورد كردكه جاي تشكر هم دارد.

محمدي كيادهي ابراز اميدواري كرد :در انتخابات اسفند انتظارات مردم تامين شود

تامین انتظارات مردم در انتخابات اسفند ماه

شمال آنلاین- عضو شوراي شهر ساری ابراز اميدواري كرد: در انتخابات اسفند انتظارات مردم تامين شود.

به گزارش شمال آنلاین محمد حسن محمدي كيادهی عضو شوراي شهر ساری در جلسه يكصد و پنجاه و دوم شورا كه با حضور فرماندار برگزار شد، اظهار کرد: فرماندار به عنوان رئيس شوراي اداري شهرستان و فرمانداري به عنوان هماهنگ كننده دستگاههاي مختلف مي تواند دستگاهها را به سمت تعامل با مديريت شهري سوق دهد و محور اين همكاري باشد.

وی با اشاره به مشكلات عديده شورا و شهرداری بادستگاههاي حفّار، اين امر را ناشي از عدم هماهنگي في ما بين دانست و گفت: به عنوان نمونه در احداث كانال هاي هدايت آب های سطحي كه جزو وسيع ترين و بزرگترين پروژه هاي عمراني شهر مي باشد، با تاسيسات مختلف برخورد مي كنيم كه اهمال در جابجاي آن ها موجب كندی روند اجرای طرح مي شود.

محمدي كيادهي يادآور شد: همكاري بين چهار ضلع اصلي مديريت شهر و شهرستان يعني نماينده محترم ولي فقيه در استان ،نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي، فرمانداری و مديران شهری شروع خوبی براي هموار كردن زمينه توسعه مركز استان بود كه عبوري شهردار ساري در مركز ثقل آن، خوب كاركرد و اكنون با توجه به گفتمان و كارنامه عملكرد خوب آقاي فرماندار، اميد كساني كه مي خواستند اين تعامل را بر هم بزنند به يأس تبديل شده و با افزايش و تقويت اين تعامل، بطور كلي خنثي خواهد شد مشروط بر اين كه تعامل ياد شده توأم با عمل باشد.

وی در رابطه با ايراد هاي كميته انظباق از مصوبات شورا نيز اظهارداشت: همان طور كه در جلسات مختلف شورا هم گفتم اين كار كميته انطباق بر اساس قانون است اما مي توان تمهيداتی انديشيد تا ايراد ها به حداقل برسد و حضور يك عضو شورا در جلسات كميته انطباق نيز به بهبود فرايند بررسی و تطبيق مصوبات كمك می كند.

كيادهی خاطرنشان كرد:اگر مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان مورد بررسي قرار می گيرد، تعدادي فقيه و حقوقدان در شورای نگهبان حضور دارند اما اعضای كميته انطباق افرادی مثل اعضای شورا هستند به همين جهت تاكيد داريم حضور يك نماينده از شورا در جلسات اين كميته به بهبود امور كمك خواهد كرد.

عضو شوراي شهر ساري در ادامه با تاكيد بر اينكه شوراي تامين هم مي تواند از اهرم هاي اصلي تعامل مديران با نهاد مديريت شهري باشد گفت: اين شورا مي تواند از طريق رفع موانع اجتماعي فرا راه پروژه ها به روند توسعه شهري شتاب بخشد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع انتخابات اسفند ماه اشاره كرد و افزود: شوراي شهر در ادوار گذشته دچار معضلاتي در رابطه با انتخابات بوده كه يكي از دلايل آن عدم جديت فرمانداري در برخورد با تبليغات جلف و دليل ديگر، بحث خريد آراء بود كه در ساري اتفاق افتاد و سند آن هم موجود است لذا اميدواريم در انتخابات پيش رو فرمانداري به گونه اي عمل كند كه اين مشكلات بروز ننمايد بويژه آن كه كانديدا ها از هم اكنون بطور پنهان و آشكار كار تبليغات را شروع كردند و حتي دستگاه قضايي با يك مورد تخلف برخورد كردكه جاي تشكر هم دارد.

محمدي كيادهي ابراز اميدواري كرد: در انتخابات اسفند انتظارات مردم تامين شود.

شورا چه خبر( به قلم محمدی کیادهی)


جلسه شماره 153 شورای اسلامی شهر ساری

یکشنبه مورخ94/10/6

غائبین جلسه:پیری

قرائت قرآن توسط دکتر احمدی

سخنان رئیس شورا:

1ـ تبریک هفته وحدت ولادت حضرت رسول گرامی و امام صادق (ع)

2ـ خوش آمدگویی به فرماندار ساری آقای حسین زادگان و معاون ایشان آقای مجیدیان

3ـ تقدیر و تشکر از محمدی کیادهی به خاطر برگزاری جشن صعود تیم های استقلال ساری در سالن هلال احمر که موجب سرافرازی و شادمانی شهروندان شده است.

4ـ تبریک به آقای نجاریان به خاطر انتخاب در هیأت رئیسه فوتسال کشور

5ـ گزارش به فرماندار از فعالیت های شورا و فعالیت های شهرداری

سخنان فرماندار:

1ـ تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و هفته وحدت

2ـ تعریف و تمجید از فعالیت های شورا

3ـ تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال شهرستان ساری

4ـ بررسی شرائط کمیته انطباق و سیر مراحل اداری و قانون آن در فرمانداری

5ـ اعلام آمادگی برای هر نوع همکاری با شورا و شهرداری

اظهارات اعضاء:

محمدی کیادهی: فرمانداری در عمل باید کمک کار شهرداری ساری در پروژه های مختلف عمرانی باشد چرا که فرماندار رئیس شورای اداری است می تواند دستگاه های دیگر را هماهنگ کند و حتی به دنبال درآمد بیش تر از منابع دولتی برای شهرداری باشد.

کمیته انطباق هم از اساس غلط است چرا که 13 عضو شورا وقتی چیزی را تصویب می کنند دو، سه نفر دیگر در فرمانداری مثلاً آن را ایراد می گیرند و این عیب قانون است و همچنین در مورد انتخابات آتی هم باید احتمام بیش تری شود چرا که در انتخابات قبلی شورا به خاطر ضعف فرمانداری انتخابات خوبی نداشتیم و حتی خرید و فروش رأی انجام گرفت و مایه ننگ ما شده است و باید این موضوع جبران شود.

نجاریان:

بحث بودجه شهرستان ساری در سرجمع اعتبارات ناچیز است و فرماندار به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی می تواند ورود پیدا کند و برای مرکز استان اعتبارات بیش تری بگیرد.

باقری:

هماهنگی با دستگاه های مختلف و هدایت و حمایت از الویت ها با استفاده از نخبگان و فرهیختگان و تشکر از فرماندار به خاطر تشکیل شورا راهبردی در فرمانداری

مدینه:

کمیسیون ماده پنج که در استانداری تشکیل می شود گاهی در امور شهرداری ساری تعلل و تأخیر ایجاد می کند ـ و شهرداری ساری هر روز تعریض دارد و اداره برق در جا به جایی تأسیسات همکاری نمی کند و دستگاه های دیگر باید توسط فرمانداری هماهنگ شوند.

آقای حسین زادگان فرماندار:

مجدداً به سوالات و اشکالات مطروحه به صورت مبسوط پاسخ داده اند.

جلسه ساعت 18 با صلوات به اتمام رسید

محمد حسن محمدي كيادهي صورت داد: تهيه آيين نامه اجرايي براي نظام مند كردن كاركرد شوراي شهر

محمد حسن محمدي كيادهي گفت:تجربه مي گويد كه سمت و سوي حركت شوراي شهر بايد به طرف انجام وظايف قانوني اش باشد و در اين راستا چون احساس كرديم كاستي هايي سر راه فعاليت شورا وجود دارد.طرحي در قالب آيين نامه اجرايي نوشته و در اختيار كميسيون طرح و برنامه گذاشتيم كه بر اساس آن كاركرد شورا نظام مند خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي شوراي شهر ساري،محمد ي كيادهي در جلسه ۱۵۱ شورا كه عصر يكشنبه ۹۴/۹/۲۹ با حضور معاون اداري مالي شهرداري و مديران عامل سازمان هاي ميادين ميوه و تره بار و آرامستان برگزار شد ضمن اعلام مطلب بالا افزود:چون حضور نماينده شورا در جلسات سازمان ها و كميسيون ها و نيز ارايه گزارش از سوي آن ها ضروري است،آئين نامه اجرايي مربوط به اين بخش از وظايف شورا و نيز آئين نامه اجرايي نحوه دعوت از مديران براي حضور در شورا نيز تهيه شده است .

عضو با سابقه شوراي شهر ساري در ادامه پيرامون فعاليت سازمان ميادين ميوه و تره بار ياد آور شد:در اساسنامه سازمان آمده است كه سازمان بايد به سمت در آمد زايي برود و اگر در اين راستا به هدف خود نرسيد شهرداري مي تواند كمك كند كه البته اين كمك اعتباري دائمي نخواهد بود چرا كه سياست كلي بر اين است كه سازمان هاي تابعه شهرداري به سمت در آمدزايي بروند و در اين مسير بجايي برسند كه حتي به شهرداري هم كمك كنند.

محمدي كيادهي با تاكيد بر اين نكته كه سازمان هاي تابعه شهرداري هنوز براي در آمدزايي استارت نزده اند ،برنامه ريزي براي نيل به اين مقصود را ضروري خواند و اضافه كرد:آنچه مسلم است بايد آيتم هاي در آمدي تعريف شده در برنامه هاي اجرايي سازمان ها لحاظ شود و صرف يادآوري راهبرد ها و فرمول ها دردي را دوا نمي كند.

وي در عين حال يادآور شد:سازمان ميادين ميوه و تره بار البته در حال انجام وظايف خود از جمله مديريت بازار هاي روز مي باشد كه گر چه در آمد زا نيست ولي كاري است كه دارد انجام مي شود و باري را از روي دوش شهر بر ميدارد يعني اين سازمان با ۲۵ نفر نيرو و ۱/۵ ميليارد اعتبار يك كار ده ميلياردي را دارد انجام ميدهد.

عضو شوراي شهر ساري در بخش پاياني سخنانش به خبر شيوع بيماري آنفلوآنزا اشاره كرد و تصريح نمود :اين كه شيوع بيماري ممكن است باعث نگراني مردم شود توجيه مناسبي براي عدم اطلاع رساني نيست واتفاقا لازم است كه مردم نسبت به ابعاد مساله و راههاي مقابله با مشكل آگاه شوند.

جشن صعود


به پاس قدردانی و تشکراز اعضای تیم های ورزشی مختلف باشگاه استقلال ساری حاضر در لیگ های مختلف (بانوان ،اقایان) کشوری مراسم قدردانی توسط باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ساری در تاریخ 94/10/5 در سالن همایش هلال احمر برگزار میشود.

ورود برای عموم ازاد میباشد

َشورا چه خبر(به قلم محمدی کیادهی)

جلسه شماره 152 شورای اسلامی شهر ساری

یکشنبه مورخ 29/9/94 ساعت 16

غائبین: آقایان جعفری ـ صالحی

تلاوت قرآن توسط آقای طاهری معاون مالی شهردار

سخنان رئیس شورا

1ـ شهادت امام حسن عسگری (ع) را تسلیت گفتند.

2ـ آغاز امامت حضرت امام مهدی (عج) را تبریک گفتند.

3ـ خوش آمدگویی به مهمانان جلسه آقایان اصغری مدیر عامل سازمان میادین و تره بار و آقای توهمی مدیر عامل سازمان آرامستان و همراهان.

4ـ بحث آنفولانزا که دو نفر ظاهراً فوت کرده اند اظهار امیداواری کرده اند که این بیماری هرچه زودتر مهار شود.

5ـ بحث دوباره آسفالت کردن پارک ملل که از سوی مردم مورد سوال بود را شهرداری توضیح دهد.

آقای نجاریان

در خصوص عدم اطلاع رسانی آنفولانزا از سوی دستگاه های ذیربط تذکر داده اند.

آقای دکتر باقری

در پاسخ گفتند آنفولانزا هر ساله بوده و امسال هم هست ولی بیماری های دیگر همراه با آنفولانزا ممکن است موجب مرگ شده باشد نباید این موضع را آنقدر بزرگ کرد.

آقای کیادهی

گفت ساری دو نفر فوت شده اند و در سطح کشور نیز چند نفر فوت شده اند چرا نباید اطلاع رسانی شود و مردم در جریان باشند و همکاری کنند.

گزارش آقای اصغری مدیر عامل سازمان میوه و تره بار درخصوص درآمد و هزینه به طور کامل به استحضار اعضای جلسه رسیده است وگفت عدم اختصاصی بودجه به موقع از سوی شهرداری موجب عدم اقدامات لازم برای خرید سیب و پرتغال شود.

آقایان باقری ـ ذلیکانی ـ کیادهی نجاریان اظهارنظر و سوالاتی داشته اند که مدیرعامل سازمان مذکور به آن پاسخ داده اند.

سخنان مدیرعامل سازمان آرامستان

گزارش از تعداد فوتی و دفن شهروندان را به شورا ارائه داده اند و گفت در طول 9 ماه گذشته حدود هزار نفر فوتی داشته اند، و همچنین اعلام کرده اند که حدود یک ماه دیگر قبر برای دفن نداریم و باید فکری بشود.

و در پایان چند تن از اعضای شورا اظهاراتی پیرامون مسائل مرتبط با سازمان مذکور داشته اند که مدیرعامل سازمان به آن پاسخ داده اند

شورا چه خبر(به قلم محمدی کیادهی)

جلسه شماره 151شورای اسلامی شهر ساری

چهارشنبه مورخه 25/9/94

قاری ـ دکتر احمدی

سخنان رئیس شورای اسلامی شهر

تجلیل از روز 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه که ابتکار خوب حضرت امام بوده است. و تبریک به آقای محمدی کیادهی کسب مقام سوم تیم کبدی استقلال ساری و آقای نجاریان بابت برد دیروز تیم فوتسال شهروند

مصوبات شورای شهر:

1ـ کمک مالی به مبلغ 29 میلیون تومان به آقای هادی نجیب به خاطر خسارت سیل وارده به منزل مسکونی واقع در کوچه شهید جعفری که به تصویب شورا رسیده است.

2ـ شهرداری ساری پیشنهاد کرد سه واحد مغازه خود در پاساژ مفیدی را برای بهره برداری به سازمان میوه و تره بار شهرداری واگذار کند که با مخالفت اعضای شورا به تصویب نرسید.

3ـ شهرداری ساری پیشنهاد کرد که نظارت کارگاهی و عالی عملیات پروژه احداث زیر گذر میدان فرح آباد را به مبلغ چهارصد میلیون تومان به صورت ترک تشریفات مناقصه به مهندسین مشاور شامخ اندیشان مسیر قارن واگذار نمایند که با یک رأی مخالف (کیادهی) به تصویب شورا رسیده است. آقای کیادهی به این دلیل مخالف بود که با توجه به مبلغ بالا و این که مکان نظارت را از متخصصین دیگر سلب می کند و این گونه موارد باید به صورت مناقصه عمومی برگزار گردد.

4ـ طرح جامع نظام مبلمان شهری و برنامه جامع نظام تبلیغات که پیشنهاد شهرداری ساری بود که با همکاری دانشگاه قرار بود انجام گیرد با مخالف اعضاء به تصویب نرسیده است.

5ـ شهرداری ساری طی نامه ای از شورا درخواست کرد دو عضو شورا را برای تشکیل کمسیون ماده صد مستقر در شهرداری مرکزی معرفی کنند که شورا در رأی گیری آقایان مسعود مدینه و مسعود پیری (دو مسعودین) را معرفی کرده است.

6ـ کمک به حسینیه روستای آقا مشهد (زادگاه آقای نفجم) به مبلغ 5 میلیون تومان مطرح و با یک رأی مخالف (محمدی کیادهی) به تصویب شورا رسیده است. محمدی کیادهی دلیل مخالفتش را ماده 73 دانست که هزینه کردن در روستا از درآمد شهروندان خلاف می باشد.

7ـ کمک مالی به آقای علی اصغر مرزبان از ورزشکاران دو و میدانی معلولین جهت شرکت در قهرمانی آسیا به مبلغ هشت میلیون تومان به تصویب شورا رسیده است.

8ـ شهرداری ساری برای عقد قرارداد با خانم فضه مشکاتی و عابدین شفیعی جهت دائر کردن دکه مطبوعاتی در میدان فرح آباد و بلوار پاسداران با اجاره ماهیانه هفتاد هزار تومان به مدت یک سال به شورا پیشنهاد داد که شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت کرد است.

9ـ کمک مالی به خانم فریبا گنجیان ختاری از ورزشکاران کاراته به مبلغ دو میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است.

10ـ کمک مالی به ستاد یادآوره 146 شهدی کلیماجر رستاق به مبلغ سی میلیون تومان که با یک رأی مخالف به تصویب شورا رسیده است. (آقای پیری اعلام کرد کمک به روستا طبق ماده ی 73 مخالف قانون است).

11ـ کمک مالی به هیأت ابولفضلی های ساری به مبلغ 30 میلیون تومان مطرح و به تصویب شورا رسیده است ( آقای پیری مخالف این کمک بوده اند).

12ـ کمک مالی به هیأت بیت العباس ساری به مبلغ پنج میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است.

13ـ کمک مالی به مسجد ابولفضل ساری به مبلغ بیست میلیون تومان به تصویب شورا رسیده است.

14ـ کمک به مبلغ پنج میلیون تومان به هیأت ورزنه برداری استان مطرح و به تصویب رسیده است.

15ـ شهرداری ساری از شورا تقاضا نموده است تا عوارضی ساخت ساختمان آموزشی داروخانه 13 آبان ساری به مبلغ 66 میلیون تومان مورد بخشش صد درصد قرار گیرد که شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت نموده است.

16ـ شهرداری ساری پیشنهاد نموده است که با بیمه آسیا قراردادی به مبلغ 400 میلیون تومان منعقد کند تا شهروندان در حوادث شهری بیمه مسئولین شوند و شورا با پیشنهاد موافقت نموده است.

17ـ شهرداری ساری از شورای شهر درخواست نموده است تا با ترک تشریفات قرارداری به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان با شرکت سامان هوشمند راه ابریشم جهت پالایش تصویری (نصب دوربین مدار بسته در کل سطح شهر) منعقد کند که به تصویب شورا رسیده است.

18ـ شهرداری ساری از شورا به استناد ماده 19 آئین نامه مالی در خواست نموده است تا ساماندهی و جمع آوری خاک های مازاد ساختمانی سطح شهر را، به سازمان مدیریت پسماند به مبلغ پانصد میلیون تومان واگذار نمائید که شورا با آن موافقت نموده است.