شنبه، 13 آذر، 1400

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

دیدار رادیو تلویزیونی

محمدی کیادهی عضو چهار دوره شورای اسلامی ساری به همراه چند تن از اعضای شورای اسلامی با مدیر کل صدا و سیما و معاونین وی در محل صدا و سیما دیدار کرده اند. در این نشست کیادهی طی سخنان از صدا و سیما به خاطر ترویج فرهنگ و زبان مازندرانی تقدیر و تشکر کرده اند و اشاره داشته اند در زمان های گذشته که صدا و سیما استان فقط چند ساعت برنامه بیشتر نداشت من مشاهده می کردم که زبان مازندرانی به شدت در خانواده ها در حال تغییر بود و من به سهم خودم مثل همه دلسوزان نگران این وضعیت بوده ایم ولی در نهایت با افزایش برنامه های استان و استقلال شبکه طبرستان امروزه شاهدیم که صدا و سیما بیشتر به امور تخصصی زبان و لهجه مازندرانی با برنامه های خود می پردازد. محمدی کیادهی از صدا و سیما خواست تا این ملجع و پناهگاه بودن را در بین مردم از دست ندهد چرا که من بارها شاهد بودم که در فرهنگ عامیانه مردم زمانی که مشکلات شان از سوی دستگاه ها حل نمی شود آن ها را تهدید می کنند که موضوع را به صدا و سیما خواهیم کشاند این یعنی اعتماد به یک دستگاهی که حرف دل مردم را می تواند انعکاس بدهد. عضو با تجربه شورای شهر همچنین با گلایه از صدا و سیما در خصوص عدم پوشش خدمات شهرداری ساری و مدیریت شهری جدید عنوان کردند که اکنون شهرداری های استان وقتی بعضی شهرداری های کشور از مدل توسعه ساری الگو برداری می کنند.چطور صدا و سیما از این موضوع مهم غافل است. هر یک از برنامه های شهرداری ساری می تواند سوژه ایی آموزشی برای شهروندان استان و مردم باشد. آیتم هایی نظیر افزایش درآمد شهرداری ـ طرح هدایت آب های سطحی و فضای سبز و توسعه عمرانی و همچنین بحث های فرهنگی شهرداری هر کدام می تواند برنامه های جذابی برای بینندگان و شنوندگان صدا و سیما باشد در پایان این عضو طناز خطاب به آقای مدیرکل و معاونین گفت طولانی شدن صحبت من ممکن است غذای ظهر را قضا کند صحبت خود را با نقل خاطره ای جالب که موجب تلطیف جلسه شد به پایان رسانید.


محمدی کیادهی عضو چهار دوره شورای اسلامی ساری به همراه چند تن از اعضای شورای اسلامی با مدیر کل صدا و سیما و معاونین وی در محل صدا و سیما دیدار کرده اند. در این نشست کیادهی طی سخنان از صدا و سیما به خاطر ترویج فرهنگ و زبان مازندرانی تقدیر و تشکر کرده اند و اشاره داشته اند در زمان های گذشته که صدا و سیما استان فقط چند ساعت برنامه بیشتر نداشت من مشاهده می کردم که زبان مازندرانی به شدت در خانواده ها در حال تغییر بود و من به سهم خودم مثل همه دلسوزان نگران این وضعیت بوده ایم ولی در نهایت با افزایش برنامه های استان و استقلال شبکه طبرستان امروزه شاهدیم که صدا و سیما بیشتر به امور تخصصی زبان و لهجه مازندرانی با برنامه های خود می پردازد.

محمدی کیادهی از صدا و سیما خواست تا این ملجع و پناهگاه بودن را در بین مردم از دست ندهد چرا که من بارها شاهد بودم که در فرهنگ عامیانه مردم زمانی که مشکلات شان از سوی دستگاه ها حل نمی شود آن ها را تهدید می کنند که موضوع را به صدا و سیما خواهیم کشاند این یعنی اعتماد به یک دستگاهی که حرف دل مردم را می تواند انعکاس بدهد.

عضو با تجربه شورای شهر همچنین با گلایه از صدا و سیما در خصوص عدم پوشش خدمات شهرداری ساری و مدیریت شهری جدید عنوان کردند که اکنون شهرداری های استان وقتی بعضی شهرداری های کشور از مدل توسعه ساری الگو برداری می کنند.چطور صدا و سیما از این موضوع مهم غافل است. هر یک از برنامه های شهرداری ساری می تواند سوژه ایی آموزشی برای شهروندان استان و مردم باشد. آیتم هایی نظیر افزایش درآمد شهرداری ـ طرح هدایت آب های سطحی و فضای سبز و توسعه عمرانی و همچنین بحث های فرهنگی شهرداری هر کدام می تواند برنامه های جذابی برای بینندگان و شنوندگان صدا و سیما باشد در پایان این عضو طناز خطاب به آقای مدیرکل و معاونین گفت طولانی شدن صحبت من ممکن است غذای ظهر را قضا کند صحبت خود را با نقل خاطره ای جالب که موجب تلطیف جلسه شد به پایان رسانید.