پنج شنبه، 7 مهر، 1401

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

شوخی های خودمانی (به قلم محمدی کیادهی)

معمولاً در جلسات مختلف مسئولین با همدیگر شوخی هایی مطرح می کنند که در نوع خود جالب است و البته بنده هم گاهی دوستان را بی نصیب از این شوخی ها نمی گذارم به نظرم آمد که مردم شریف را درجریان این نوع ادبیات قرار دهیم. 1ـ روز چهارشنبه کلیه پرسنل زن شهرداری به مناسب روز زن که هر ساله مراسمی برگزار می کنند، در خانه فرهنگیان ساری مجلس برگزار شد که اعضای شورای شهر و شهردار و معاونین و روسای سازمان ها و شهرداران مناطق هم حضور داشته اند. در این جلسه از سرکار خانم خالقی کیادهی همسر آقای شهردار خواسته اند که در جایگاه حاضر شود و سخنرانی کند وی نیز با قطعه شعر بسیار زیبا در وصف زنان وبانوی دو عالم صحبت کرده اند که مورد تشویق کلیه زنان و حاضرین قرار گرفته اند. آقای شمشیربند رئیس شورای شهر ازمن خواسته اند که به جای ایشان صحبت کنم و من هم قبول کردم و طبق معمول با طنزهای پی در پی مورد تشویق حاضرین قرار گرفتم. در قسمتی از صحبت های خودم که مربوط به موفقیت شهردار بود اشاره کردم مجری محترم گفتند پشت هر مرد موفقی پای یک زن در میان است و اعضای شورا هم درموفقیت شهردار خیلی موثر بوده اند لذا ما اعضای شورا هم به عنوان زن سیزدهم شهردار نقش ایفا کرده ایم که با خنده و دست زدن حضار مورد تشویق قرار گرفته ایم. 2ـ شوخی دوم جلسه ساعت 16روز چهارشنبه شورای شهر وقتی من در حال اعتراض به واگذاری کاشی کاری پایه های پل سردار نبوی (راهبند) با ترک تشریفات به یک شرکت به مبلغ 180 میلیون تومان بوده ام و گفتم که این واگذاری باید با مناقصه انجام گیرد و تازه این خانم که مسئول این شرکت هست در واگذاری قبل خوب عمل نکرد در همین لحظه دو طنز جالب مطرح شد یکی از اعضای شورا (س.ن) گفت حالا چون روز زن هست ما به این خانم این کار را واگذار کنیم وشوخی دیگر عضو شورا (ر.پ) هم گفت کاشی های زیر پل شبیه کاشی های حمام می باشد اگر می شود زیر پل یک حمام وسونا هم بزنند. در نهایت این طرح مسکوت مانده تا بررسی بیشتری انجام گیرد.

معمولاً در جلسات مختلف مسئولین با همدیگر شوخی هایی مطرح می کنند که در نوع خود جالب است و البته بنده هم گاهی دوستان را بی نصیب از این شوخی ها نمی گذارم به نظرم آمد که مردم شریف را درجریان این نوع ادبیات قرار دهیم.

1ـ روز چهارشنبه کلیه پرسنل زن شهرداری به مناسب روز زن که هر ساله مراسمی برگزار می کنند، در خانه فرهنگیان ساری مجلس برگزار شد که اعضای شورای شهر و شهردار و معاونین و روسای سازمان ها و شهرداران مناطق هم حضور داشته اند.

در این جلسه از سرکار خانم خالقی کیادهی همسر آقای شهردار خواسته اند که در جایگاه حاضر شود و سخنرانی کند وی نیز با قطعه شعر بسیار زیبا در وصف زنان وبانوی دو عالم صحبت کرده اند که مورد تشویق کلیه زنان و حاضرین قرار گرفته اند.

آقای شمشیربند رئیس شورای شهر ازمن خواسته اند که به جای ایشان صحبت کنم و من هم قبول کردم و طبق معمول با طنزهای پی در پی مورد تشویق حاضرین قرار گرفتم.

در قسمتی از صحبت های خودم که مربوط به موفقیت شهردار بود اشاره کردم مجری محترم گفتند پشت هر مرد موفقی پای یک زن در میان است و اعضای شورا هم درموفقیت شهردار خیلی موثر بوده اند لذا ما اعضای شورا هم به عنوان زن سیزدهم شهردار نقش ایفا کرده ایم که با خنده و دست زدن حضار مورد تشویق قرار گرفته ایم.

2ـ شوخی دوم

جلسه ساعت 16روز چهارشنبه شورای شهر وقتی من در حال اعتراض به واگذاری کاشی کاری پایه های پل سردار نبوی (راهبند) با ترک تشریفات به یک شرکت به مبلغ 180 میلیون تومان بوده ام و گفتم که این واگذاری باید با مناقصه انجام گیرد و تازه این خانم که مسئول این شرکت هست در واگذاری قبل خوب عمل نکرد در همین لحظه دو طنز جالب مطرح شد یکی از اعضای شورا (س.ن) گفت حالا چون روز زن هست ما به این خانم این کار را واگذار کنیم وشوخی دیگر عضو شورا (ر.پ) هم گفت کاشی های زیر پل شبیه کاشی های حمام می باشد اگر می شود زیر پل یک حمام وسونا هم بزنند.

در نهایت این طرح مسکوت مانده تا بررسی بیشتری انجام گیرد.