پنج شنبه، 7 مهر، 1401

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

َشورا چه خبر (به قلم محمدی کیادهی)

اولین جلسه سال جدید شماره 163 مورخ: 18/1/1395 غائبین جلسه: ذلیکانی ـ نفجم قرائت قرآن: دکتر احمدی سخنان رئیس شورای اسلامی شهر ساری 1ـ تبریک ایام سال نو و آرزوی موفقیت برای اعضای شورا 2ـ با توجه به جلسه مشترک با شهرداری در سال جدید برای تحقق سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ما باید ستاد اجرایی این شعار را در شورا تشکیل بدهیم وکمیسیون ها هم در این راستا همکاری بفرمایند. 2ـ دیدارهایی با مسئولین شهری در سال جدید در رشته ایی که مفید بوده است (آقای پیری و محمدی کیادهی) به رئیس شورا انتقاد کرده اند که چرا در دیدارها به همه ی اعضای شورا اطلاع داده نمی شود رئیس شورا نیز قبول کردند که اشتباه شده است و قول دادند دیدارهای بعدی حتماً دسته جمعی انجام شود. سخنان دکتر باقری: به خاطر روز سلامت 1ـ تقدیر و تشکر از شهرداری بابت تحرک جامعه به ورزش و نشاط که هر دو برای جلوگیری از بیماری ها موثر است. 2ـ شورا و شهرداری هم درحوزه سلامت قدم های مهمی گرفته اند که بسیار تأثیر گذار بوده است و تشکر کرده اند. نامه کمیسیون های شورا 1ـ نامه شهرداری جهت ادامه کاشی کاری پایه های پل سردار نبوی (راهبند) با ترک تشریفات به شرکت که با مخالفت محمدی کیادهی با این دلیل که ترک تشریفات در سال جدید باید برچیده شود و زمینه برای شرکت های دیگر هم فراهم شود مضافاً به این که این شرکت قبلاً 180 میلیون تومان قرارداد بدون تشریفات گرفته و اکنون باز هم بدون تشریفات می خواهیم به همان شرکت بدهیم و عملیات شرکت هم خوب نبوده و کاشی ریخته شد آقای پیوندی و آقای پیری و آقای شمشیربند هم مخالف بوده اند که در نهایت تقاضای استمهال شد و پرونده برای بررسی مجدد عودت داده شد. 2ـ تمدید قرارداد دو نفر از بازنشستگان شورای شهر به نام آقایان کشاورز و نازفر مطرح شدکه به تصویب شورا رسیده است. 3ـ ایرادات فرمانداری ساری به مصوبات شورا: 1ـ به مصوبه شورا برای پرداخت پاداش پایان سال که ایرادگرفت پاداشی به نیروهای شرکتی خلاف قانون است که شورا به مصوبه خود اصرار داشته است. 2ـ به مصوبه شورا در خصوص مجوز دکه ایراد گرفته اند که صدور مجوز برای دکه در سطح شهر خلاف قانون است که شورا به مصوبه خود اصرار کرد. سخنان آقای شعبانی: 1ـ سنگفرش های پیاده روها که با زحمات زیادی انجام می شود گاهاً مشاهده می شود که بلافاصله پس از انجام کارایی ندارد و باید نظارت بیشتر بشود. سخنان آقای پیوندی: 1ـ در کنار تقدیر و تشکر از پرسنل و اعضای شورا و دست اندرکاران باید از پیمانکاران هم که زحمات زیادی می کشند هم تشکر بشود. و دم عید بعضی از پیمانکاران طلب خود را علیرغم اینکه چک هم صادر شد دریافت نکرده اند. سخنان آقای پیری: 1ـ در متمم بودجه که به تصویب شورای شهر رسیده است چگونه شهرداری بدهی دارد و از طرفی برخورد نادرست بعضی از پرسنل شهرداری موجب گلایه است که کرامت انسانی را زیر سوال می برد. جلسه در ساعت 18 با ذکر صلوات به پایان رسیده است.

اولین جلسه سال جدید شماره 163

مورخ: 18/1/1395

غائبین جلسه: ذلیکانی ـ نفجم

قرائت قرآن: دکتر احمدی

سخنان رئیس شورای اسلامی شهر ساری

1ـ تبریک ایام سال نو و آرزوی موفقیت برای اعضای شورا

2ـ با توجه به جلسه مشترک با شهرداری در سال جدید برای تحقق سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ما باید ستاد اجرایی این شعار را در شورا تشکیل بدهیم وکمیسیون ها هم در این راستا همکاری بفرمایند.

2ـ دیدارهایی با مسئولین شهری در سال جدید در رشته ایی که مفید بوده است (آقای پیری و محمدی کیادهی) به رئیس شورا انتقاد کرده اند که چرا در دیدارها به همه ی اعضای شورا اطلاع داده نمی شود رئیس شورا نیز قبول کردند که اشتباه شده است و قول دادند دیدارهای بعدی حتماً دسته جمعی انجام شود.

سخنان دکتر باقری: به خاطر روز سلامت

1ـ تقدیر و تشکر از شهرداری بابت تحرک جامعه به ورزش و نشاط که هر دو برای جلوگیری از بیماری ها موثر است.

2ـ شورا و شهرداری هم درحوزه سلامت قدم های مهمی گرفته اند که بسیار تأثیر گذار بوده است و تشکر کرده اند.

نامه کمیسیون های شورا

1ـ نامه شهرداری جهت ادامه کاشی کاری پایه های پل سردار نبوی (راهبند) با ترک تشریفات به شرکت که با مخالفت محمدی کیادهی با این دلیل که ترک تشریفات در سال جدید باید برچیده شود و زمینه برای شرکت های دیگر هم فراهم شود مضافاً به این که این شرکت قبلاً 180 میلیون تومان قرارداد بدون تشریفات گرفته و اکنون باز هم بدون تشریفات می خواهیم به همان شرکت بدهیم و عملیات شرکت هم خوب نبوده و کاشی ریخته شد آقای پیوندی و آقای پیری و آقای شمشیربند هم مخالف بوده اند که در نهایت تقاضای استمهال شد و پرونده برای بررسی مجدد عودت داده شد.

2ـ تمدید قرارداد دو نفر از بازنشستگان شورای شهر به نام آقایان کشاورز و نازفر مطرح شدکه به تصویب شورا رسیده است.

3ـ ایرادات فرمانداری ساری به مصوبات شورا:

1ـ به مصوبه شورا برای پرداخت پاداش پایان سال که ایرادگرفت پاداشی به نیروهای شرکتی خلاف قانون است که شورا به مصوبه خود اصرار داشته است.

2ـ به مصوبه شورا در خصوص مجوز دکه ایراد گرفته اند که صدور مجوز برای دکه در سطح شهر خلاف قانون است که شورا به مصوبه خود اصرار کرد.

سخنان آقای شعبانی:

1ـ سنگفرش های پیاده روها که با زحمات زیادی انجام می شود گاهاً مشاهده می شود که بلافاصله پس از انجام کارایی ندارد و باید نظارت بیشتر بشود.

سخنان آقای پیوندی:

1ـ در کنار تقدیر و تشکر از پرسنل و اعضای شورا و دست اندرکاران باید از پیمانکاران هم که زحمات زیادی می کشند هم تشکر بشود. و دم عید بعضی از پیمانکاران طلب خود را علیرغم اینکه چک هم صادر شد دریافت نکرده اند.

سخنان آقای پیری:

1ـ در متمم بودجه که به تصویب شورای شهر رسیده است چگونه شهرداری بدهی دارد و از طرفی برخورد نادرست بعضی از پرسنل شهرداری موجب گلایه است که کرامت انسانی را زیر سوال می برد.

جلسه در ساعت 18 با ذکر صلوات به پایان رسیده است.