شنبه، 1 آبان، 1400

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

شورا چه خبر( به قلم محمدی کیادهی)

جلسه شماره 162 مورخ 25/12/94 جلسه اضطراری شورای شهر سخنان رئیس شورا 1ـ تشکر از آقای کیادهی بخاطر جوابیه شهرداری بابل که در سخنان خود شهرداری ساری را در مورد بودجه زیر سوال برده بود. مصوبات شورا: 2ـ تصویب پرداخت مبلغ 30میلیارد تومان از طرف شهرداری ساری به سازمان عمران جهت انجام فعالیتهای عمرانی 3ـ تصویب پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان به شورای بالا دست شورای شهرستان ساری 4ـ استرداد وجه به مبلغ 53 میلیون تومان به آقای ساعد عبدالرحیمی بابت تغییر کاربری که در کمسیون ماده 5 رد شده است که به تصویب شورا رسیده است. 5ـ جلسه آینده شورا در سال 95 تشکیل خواهد شد.

جلسه شماره 162 مورخ 25/12/94

جلسه اضطراری شورای شهر

سخنان رئیس شورا

1ـ تشکر از آقای کیادهی بخاطر جوابیه شهرداری بابل که در سخنان خود شهرداری ساری را در مورد بودجه زیر سوال برده بود.

مصوبات شورا:

2ـ تصویب پرداخت مبلغ 30میلیارد تومان از طرف شهرداری ساری به سازمان عمران جهت انجام فعالیتهای عمرانی

3ـ تصویب پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان به شورای بالا دست شورای شهرستان ساری

4ـ استرداد وجه به مبلغ 53 میلیون تومان به آقای ساعد عبدالرحیمی بابت تغییر کاربری که در کمسیون ماده 5 رد شده است که به تصویب شورا رسیده است.

5ـ جلسه آینده شورا در سال 95 تشکیل خواهد شد.