شنبه، 1 آبان، 1400

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

شورا چه خبر (به قلم محمدی کیادهی)

جلسه شماره:160 مورخ: 12/12/94 غائبین: شمشیربند ـ صالحی سخنان نائب رئیس شورا (احمدی) ـ تقدیر و تشکر از مردم به خاطر حضور با شکوه درانتخابات ودعوت اعضای شورا برای شرکت در همایش قرآن که در ساری برگزار می شود. سخنان شهردار آقای عبوری: گزارش از آخرین وضعیت شهرداری ساری و کارهای انجام گرفته و در دست اقدام و همچنین برنامه های سال آینده. مصوبات شورا: 1ـ کمک به انجمن ام اس به مبلغ ده میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است. 2ـ کمک به پرسنل شهرداری طبق سنوات قبلی به عنوان پاداش پایان سال به هر نفر چهارصد هزارتومان که به تصویب شورا رسیده است. 3ـ اجازه به شهرداری ساری جهت راه اندازی سازمان سرمایه گذاری با توجه به نامه وزارت کشور و قانون تشکیل سازمان ها که از این پس این سازمان گام مهمی در جهت جذب سرمایه گذاری خواهد داشت. 4ـ کمک به موسسه نورالهدا به مبلغ پنجاه میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است. 5ـ کمک مالی به هیأت هندبال برای شرکت مسابقات به مبلغ پنج میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است. (آقای نفجم پیشنهاد داد کمک به ورزش توسط افراد ورزشی شورا مورد تأیید و ارزیابی قرار گیرد. که آقای ذلیکانی در جواب گفت: همانطور که شما در کمسیون عمران و ماده صد بدون تخصص هستید این هم مثل همان هست، یعنی هیچ چیز در شورا تخصصی نیست.) 6ـ مجوز تمدید دکّه به نام آقای علی اکبر نعیمی واقع در ابتدای مازیار که به تصویب شورا رسیده است. 7ـ کمک به باشگاه ورزشی فوتبال شمال به مبلغ 5 میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است. 8ـ تعرفه عوارض سالیانه زباله برای سازمان پسماند مطرح شد که به دلیل عدم حضور مدیرعامل سازمان مذکور به جلسه آینده موکول شد.

جلسه شماره:160

مورخ: 12/12/94

غائبین: شمشیربند ـ صالحی

سخنان نائب رئیس شورا (احمدی) ـ تقدیر و تشکر از مردم به خاطر حضور با شکوه درانتخابات ودعوت اعضای شورا برای شرکت در همایش قرآن که در ساری برگزار می شود.

سخنان شهردار آقای عبوری: گزارش از آخرین وضعیت شهرداری ساری و کارهای انجام گرفته و در دست اقدام و همچنین برنامه های سال آینده.

مصوبات شورا:

1ـ کمک به انجمن ام اس به مبلغ ده میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است.

2ـ کمک به پرسنل شهرداری طبق سنوات قبلی به عنوان پاداش پایان سال به هر نفر چهارصد هزارتومان که به تصویب شورا رسیده است.

3ـ اجازه به شهرداری ساری جهت راه اندازی سازمان سرمایه گذاری با توجه به نامه وزارت کشور و قانون تشکیل سازمان ها که از این پس این سازمان گام مهمی در جهت جذب سرمایه گذاری خواهد داشت.

4ـ کمک به موسسه نورالهدا به مبلغ پنجاه میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است.

5ـ کمک مالی به هیأت هندبال برای شرکت مسابقات به مبلغ پنج میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است.

(آقای نفجم پیشنهاد داد کمک به ورزش توسط افراد ورزشی شورا مورد تأیید و ارزیابی قرار گیرد. که آقای ذلیکانی در جواب گفت: همانطور که شما در کمسیون عمران و ماده صد بدون تخصص هستید این هم مثل همان هست، یعنی هیچ چیز در شورا تخصصی نیست.)

6ـ مجوز تمدید دکّه به نام آقای علی اکبر نعیمی واقع در ابتدای مازیار که به تصویب شورا رسیده است.

7ـ کمک به باشگاه ورزشی فوتبال شمال به مبلغ 5 میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است.

8ـ تعرفه عوارض سالیانه زباله برای سازمان پسماند مطرح شد که به دلیل عدم حضور مدیرعامل سازمان مذکور به جلسه آینده موکول شد.