پنج شنبه، 10 آذر، 1401

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

تامین انتظارات مردم در انتخابات اسفند ماه

شمال آنلاین- عضو شوراي شهر ساری ابراز اميدواري كرد: در انتخابات اسفند انتظارات مردم تامين شود. به گزارش شمال آنلاین محمد حسن محمدي كيادهی عضو شوراي شهر ساری در جلسه يكصد و پنجاه و دوم شورا كه با حضور فرماندار برگزار شد، اظهار کرد: فرماندار به عنوان رئيس شوراي اداري شهرستان و فرمانداري به عنوان هماهنگ كننده دستگاههاي مختلف مي تواند دستگاهها را به سمت تعامل با مديريت شهري سوق دهد و محور اين همكاري باشد. وی با اشاره به مشكلات عديده شورا و شهرداری بادستگاههاي حفّار، اين امر را ناشي از عدم هماهنگي في ما بين دانست و گفت: به عنوان نمونه در احداث كانال هاي هدايت آب های سطحي كه جزو وسيع ترين و بزرگترين پروژه هاي عمراني شهر مي باشد، با تاسيسات مختلف برخورد مي كنيم كه اهمال در جابجاي آن ها موجب كندی روند اجرای طرح مي شود. محمدي كيادهي يادآور شد: همكاري بين چهار ضلع اصلي مديريت شهر و شهرستان يعني نماينده محترم ولي فقيه در استان ،نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي، فرمانداری و مديران شهری شروع خوبی براي هموار كردن زمينه توسعه مركز استان بود كه عبوري شهردار ساري در مركز ثقل آن، خوب كاركرد و اكنون با توجه به گفتمان و كارنامه عملكرد خوب آقاي فرماندار، اميد كساني كه مي خواستند اين تعامل را بر هم بزنند به يأس تبديل شده و با افزايش و تقويت اين تعامل، بطور كلي خنثي خواهد شد مشروط بر اين كه تعامل ياد شده توأم با عمل باشد. وی در رابطه با ايراد هاي كميته انظباق از مصوبات شورا نيز اظهارداشت: همان طور كه در جلسات مختلف شورا هم گفتم اين كار كميته انطباق بر اساس قانون است اما مي توان تمهيداتی انديشيد تا ايراد ها به حداقل برسد و حضور يك عضو شورا در جلسات كميته انطباق نيز به بهبود فرايند بررسی و تطبيق مصوبات كمك می كند. كيادهی خاطرنشان كرد:اگر مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان مورد بررسي قرار می گيرد، تعدادي فقيه و حقوقدان در شورای نگهبان حضور دارند اما اعضای كميته انطباق افرادی مثل اعضای شورا هستند به همين جهت تاكيد داريم حضور يك نماينده از شورا در جلسات اين كميته به بهبود امور كمك خواهد كرد. عضو شوراي شهر ساري در ادامه با تاكيد بر اينكه شوراي تامين هم مي تواند از اهرم هاي اصلي تعامل مديران با نهاد مديريت شهري باشد گفت: اين شورا مي تواند از طريق رفع موانع اجتماعي فرا راه پروژه ها به روند توسعه شهري شتاب بخشد. وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع انتخابات اسفند ماه اشاره كرد و افزود: شوراي شهر در ادوار گذشته دچار معضلاتي در رابطه با انتخابات بوده كه يكي از دلايل آن عدم جديت فرمانداري در برخورد با تبليغات جلف و دليل ديگر، بحث خريد آراء بود كه در ساري اتفاق افتاد و سند آن هم موجود است لذا اميدواريم در انتخابات پيش رو فرمانداري به گونه اي عمل كند كه اين مشكلات بروز ننمايد بويژه آن كه كانديدا ها از هم اكنون بطور پنهان و آشكار كار تبليغات را شروع كردند و حتي دستگاه قضايي با يك مورد تخلف برخورد كردكه جاي تشكر هم دارد. محمدي كيادهي ابراز اميدواري كرد: در انتخابات اسفند انتظارات مردم تامين شود.
شمال آنلاین- عضو شوراي شهر ساری ابراز اميدواري كرد: در انتخابات اسفند انتظارات مردم تامين شود.

به گزارش شمال آنلاین محمد حسن محمدي كيادهی عضو شوراي شهر ساری در جلسه يكصد و پنجاه و دوم شورا كه با حضور فرماندار برگزار شد، اظهار کرد: فرماندار به عنوان رئيس شوراي اداري شهرستان و فرمانداري به عنوان هماهنگ كننده دستگاههاي مختلف مي تواند دستگاهها را به سمت تعامل با مديريت شهري سوق دهد و محور اين همكاري باشد.

وی با اشاره به مشكلات عديده شورا و شهرداری بادستگاههاي حفّار، اين امر را ناشي از عدم هماهنگي في ما بين دانست و گفت: به عنوان نمونه در احداث كانال هاي هدايت آب های سطحي كه جزو وسيع ترين و بزرگترين پروژه هاي عمراني شهر مي باشد، با تاسيسات مختلف برخورد مي كنيم كه اهمال در جابجاي آن ها موجب كندی روند اجرای طرح مي شود.

محمدي كيادهي يادآور شد: همكاري بين چهار ضلع اصلي مديريت شهر و شهرستان يعني نماينده محترم ولي فقيه در استان ،نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي، فرمانداری و مديران شهری شروع خوبی براي هموار كردن زمينه توسعه مركز استان بود كه عبوري شهردار ساري در مركز ثقل آن، خوب كاركرد و اكنون با توجه به گفتمان و كارنامه عملكرد خوب آقاي فرماندار، اميد كساني كه مي خواستند اين تعامل را بر هم بزنند به يأس تبديل شده و با افزايش و تقويت اين تعامل، بطور كلي خنثي خواهد شد مشروط بر اين كه تعامل ياد شده توأم با عمل باشد.

وی در رابطه با ايراد هاي كميته انظباق از مصوبات شورا نيز اظهارداشت: همان طور كه در جلسات مختلف شورا هم گفتم اين كار كميته انطباق بر اساس قانون است اما مي توان تمهيداتی انديشيد تا ايراد ها به حداقل برسد و حضور يك عضو شورا در جلسات كميته انطباق نيز به بهبود فرايند بررسی و تطبيق مصوبات كمك می كند.

كيادهی خاطرنشان كرد:اگر مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان مورد بررسي قرار می گيرد، تعدادي فقيه و حقوقدان در شورای نگهبان حضور دارند اما اعضای كميته انطباق افرادی مثل اعضای شورا هستند به همين جهت تاكيد داريم حضور يك نماينده از شورا در جلسات اين كميته به بهبود امور كمك خواهد كرد.

عضو شوراي شهر ساري در ادامه با تاكيد بر اينكه شوراي تامين هم مي تواند از اهرم هاي اصلي تعامل مديران با نهاد مديريت شهري باشد گفت: اين شورا مي تواند از طريق رفع موانع اجتماعي فرا راه پروژه ها به روند توسعه شهري شتاب بخشد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع انتخابات اسفند ماه اشاره كرد و افزود: شوراي شهر در ادوار گذشته دچار معضلاتي در رابطه با انتخابات بوده كه يكي از دلايل آن عدم جديت فرمانداري در برخورد با تبليغات جلف و دليل ديگر، بحث خريد آراء بود كه در ساري اتفاق افتاد و سند آن هم موجود است لذا اميدواريم در انتخابات پيش رو فرمانداري به گونه اي عمل كند كه اين مشكلات بروز ننمايد بويژه آن كه كانديدا ها از هم اكنون بطور پنهان و آشكار كار تبليغات را شروع كردند و حتي دستگاه قضايي با يك مورد تخلف برخورد كردكه جاي تشكر هم دارد.

محمدي كيادهي ابراز اميدواري كرد: در انتخابات اسفند انتظارات مردم تامين شود.