جمعه، 10 آذر، 1402

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

شورا چه خبر(به قلم محمدی کیادهی)

جلسه شماره 151شورای اسلامی شهر ساری چهارشنبه مورخه 25/9/94 قاری ـ دکتر احمدی سخنان رئیس شورای اسلامی شهر تجلیل از روز 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه که ابتکار خوب حضرت امام بوده است. و تبریک به آقای محمدی کیادهی کسب مقام سوم تیم کبدی استقلال ساری و آقای نجاریان بابت برد دیروز تیم فوتسال شهروند مصوبات شورای شهر: 1ـ کمک مالی به مبلغ 29 میلیون تومان به آقای هادی نجیب به خاطر خسارت سیل وارده به منزل مسکونی واقع در کوچه شهید جعفری که به تصویب شورا رسیده است. 2ـ شهرداری ساری پیشنهاد کرد سه واحد مغازه خود در پاساژ مفیدی را برای بهره برداری به سازمان میوه و تره بار شهرداری واگذار کند که با مخالفت اعضای شورا به تصویب نرسید. 3ـ شهرداری ساری پیشنهاد کرد که نظارت کارگاهی و عالی عملیات پروژه احداث زیر گذر میدان فرح آباد را به مبلغ چهارصد میلیون تومان به صورت ترک تشریفات مناقصه به مهندسین مشاور شامخ اندیشان مسیر قارن واگذار نمایند که با یک رأی مخالف (کیادهی) به تصویب شورا رسیده است. آقای کیادهی به این دلیل مخالف بود که با توجه به مبلغ بالا و این که مکان نظارت را از متخصصین دیگر سلب می کند و این گونه موارد باید به صورت مناقصه عمومی برگزار گردد. 4ـ طرح جامع نظام مبلمان شهری و برنامه جامع نظام تبلیغات که پیشنهاد شهرداری ساری بود که با همکاری دانشگاه قرار بود انجام گیرد با مخالف اعضاء به تصویب نرسیده است. 5ـ شهرداری ساری طی نامه ای از شورا درخواست کرد دو عضو شورا را برای تشکیل کمسیون ماده صد مستقر در شهرداری مرکزی معرفی کنند که شورا در رأی گیری آقایان مسعود مدینه و مسعود پیری (دو مسعودین) را معرفی کرده است. 6ـ کمک به حسینیه روستای آقا مشهد (زادگاه آقای نفجم) به مبلغ 5 میلیون تومان مطرح و با یک رأی مخالف (محمدی کیادهی) به تصویب شورا رسیده است. محمدی کیادهی دلیل مخالفتش را ماده 73 دانست که هزینه کردن در روستا از درآمد شهروندان خلاف می باشد. 7ـ کمک مالی به آقای علی اصغر مرزبان از ورزشکاران دو و میدانی معلولین جهت شرکت در قهرمانی آسیا به مبلغ هشت میلیون تومان به تصویب شورا رسیده است. 8ـ شهرداری ساری برای عقد قرارداد با خانم فضه مشکاتی و عابدین شفیعی جهت دائر کردن دکه مطبوعاتی در میدان فرح آباد و بلوار پاسداران با اجاره ماهیانه هفتاد هزار تومان به مدت یک سال به شورا پیشنهاد داد که شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت کرد است. 9ـ کمک مالی به خانم فریبا گنجیان ختاری از ورزشکاران کاراته به مبلغ دو میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است. 10ـ کمک مالی به ستاد یادآوره 146 شهدی کلیماجر رستاق به مبلغ سی میلیون تومان که با یک رأی مخالف به تصویب شورا رسیده است. (آقای پیری اعلام کرد کمک به روستا طبق ماده ی 73 مخالف قانون است). 11ـ کمک مالی به هیأت ابولفضلی های ساری به مبلغ 30 میلیون تومان مطرح و به تصویب شورا رسیده است ( آقای پیری مخالف این کمک بوده اند). 12ـ کمک مالی به هیأت بیت العباس ساری به مبلغ پنج میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است. 13ـ کمک مالی به مسجد ابولفضل ساری به مبلغ بیست میلیون تومان به تصویب شورا رسیده است. 14ـ کمک به مبلغ پنج میلیون تومان به هیأت ورزنه برداری استان مطرح و به تصویب رسیده است. 15ـ شهرداری ساری از شورا تقاضا نموده است تا عوارضی ساخت ساختمان آموزشی داروخانه 13 آبان ساری به مبلغ 66 میلیون تومان مورد بخشش صد درصد قرار گیرد که شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت نموده است. 16ـ شهرداری ساری پیشنهاد نموده است که با بیمه آسیا قراردادی به مبلغ 400 میلیون تومان منعقد کند تا شهروندان در حوادث شهری بیمه مسئولین شوند و شورا با پیشنهاد موافقت نموده است. 17ـ شهرداری ساری از شورای شهر درخواست نموده است تا با ترک تشریفات قرارداری به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان با شرکت سامان هوشمند راه ابریشم جهت پالایش تصویری (نصب دوربین مدار بسته در کل سطح شهر) منعقد کند که به تصویب شورا رسیده است. 18ـ شهرداری ساری از شورا به استناد ماده 19 آئین نامه مالی در خواست نموده است تا ساماندهی و جمع آوری خاک های مازاد ساختمانی سطح شهر را، به سازمان مدیریت پسماند به مبلغ پانصد میلیون تومان واگذار نمائید که شورا با آن موافقت نموده است.

جلسه شماره 151شورای اسلامی شهر ساری

چهارشنبه مورخه 25/9/94

قاری ـ دکتر احمدی

سخنان رئیس شورای اسلامی شهر

تجلیل از روز 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه که ابتکار خوب حضرت امام بوده است. و تبریک به آقای محمدی کیادهی کسب مقام سوم تیم کبدی استقلال ساری و آقای نجاریان بابت برد دیروز تیم فوتسال شهروند

مصوبات شورای شهر:

1ـ کمک مالی به مبلغ 29 میلیون تومان به آقای هادی نجیب به خاطر خسارت سیل وارده به منزل مسکونی واقع در کوچه شهید جعفری که به تصویب شورا رسیده است.

2ـ شهرداری ساری پیشنهاد کرد سه واحد مغازه خود در پاساژ مفیدی را برای بهره برداری به سازمان میوه و تره بار شهرداری واگذار کند که با مخالفت اعضای شورا به تصویب نرسید.

3ـ شهرداری ساری پیشنهاد کرد که نظارت کارگاهی و عالی عملیات پروژه احداث زیر گذر میدان فرح آباد را به مبلغ چهارصد میلیون تومان به صورت ترک تشریفات مناقصه به مهندسین مشاور شامخ اندیشان مسیر قارن واگذار نمایند که با یک رأی مخالف (کیادهی) به تصویب شورا رسیده است. آقای کیادهی به این دلیل مخالف بود که با توجه به مبلغ بالا و این که مکان نظارت را از متخصصین دیگر سلب می کند و این گونه موارد باید به صورت مناقصه عمومی برگزار گردد.

4ـ طرح جامع نظام مبلمان شهری و برنامه جامع نظام تبلیغات که پیشنهاد شهرداری ساری بود که با همکاری دانشگاه قرار بود انجام گیرد با مخالف اعضاء به تصویب نرسیده است.

5ـ شهرداری ساری طی نامه ای از شورا درخواست کرد دو عضو شورا را برای تشکیل کمسیون ماده صد مستقر در شهرداری مرکزی معرفی کنند که شورا در رأی گیری آقایان مسعود مدینه و مسعود پیری (دو مسعودین) را معرفی کرده است.

6ـ کمک به حسینیه روستای آقا مشهد (زادگاه آقای نفجم) به مبلغ 5 میلیون تومان مطرح و با یک رأی مخالف (محمدی کیادهی) به تصویب شورا رسیده است. محمدی کیادهی دلیل مخالفتش را ماده 73 دانست که هزینه کردن در روستا از درآمد شهروندان خلاف می باشد.

7ـ کمک مالی به آقای علی اصغر مرزبان از ورزشکاران دو و میدانی معلولین جهت شرکت در قهرمانی آسیا به مبلغ هشت میلیون تومان به تصویب شورا رسیده است.

8ـ شهرداری ساری برای عقد قرارداد با خانم فضه مشکاتی و عابدین شفیعی جهت دائر کردن دکه مطبوعاتی در میدان فرح آباد و بلوار پاسداران با اجاره ماهیانه هفتاد هزار تومان به مدت یک سال به شورا پیشنهاد داد که شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت کرد است.

9ـ کمک مالی به خانم فریبا گنجیان ختاری از ورزشکاران کاراته به مبلغ دو میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است.

10ـ کمک مالی به ستاد یادآوره 146 شهدی کلیماجر رستاق به مبلغ سی میلیون تومان که با یک رأی مخالف به تصویب شورا رسیده است. (آقای پیری اعلام کرد کمک به روستا طبق ماده ی 73 مخالف قانون است).

11ـ کمک مالی به هیأت ابولفضلی های ساری به مبلغ 30 میلیون تومان مطرح و به تصویب شورا رسیده است ( آقای پیری مخالف این کمک بوده اند).

12ـ کمک مالی به هیأت بیت العباس ساری به مبلغ پنج میلیون تومان که به تصویب شورا رسیده است.

13ـ کمک مالی به مسجد ابولفضل ساری به مبلغ بیست میلیون تومان به تصویب شورا رسیده است.

14ـ کمک به مبلغ پنج میلیون تومان به هیأت ورزنه برداری استان مطرح و به تصویب رسیده است.

15ـ شهرداری ساری از شورا تقاضا نموده است تا عوارضی ساخت ساختمان آموزشی داروخانه 13 آبان ساری به مبلغ 66 میلیون تومان مورد بخشش صد درصد قرار گیرد که شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت نموده است.

16ـ شهرداری ساری پیشنهاد نموده است که با بیمه آسیا قراردادی به مبلغ 400 میلیون تومان منعقد کند تا شهروندان در حوادث شهری بیمه مسئولین شوند و شورا با پیشنهاد موافقت نموده است.

17ـ شهرداری ساری از شورای شهر درخواست نموده است تا با ترک تشریفات قرارداری به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان با شرکت سامان هوشمند راه ابریشم جهت پالایش تصویری (نصب دوربین مدار بسته در کل سطح شهر) منعقد کند که به تصویب شورا رسیده است.

18ـ شهرداری ساری از شورا به استناد ماده 19 آئین نامه مالی در خواست نموده است تا ساماندهی و جمع آوری خاک های مازاد ساختمانی سطح شهر را، به سازمان مدیریت پسماند به مبلغ پانصد میلیون تومان واگذار نمائید که شورا با آن موافقت نموده است.