جمعه، 10 آذر، 1402

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

شورا چه خبر( به قلم محمدی کیادهی)

جلسه شماره 146 یکشنبه مورخ17/8/94 ساعت 16 قرائت قران توسط آقای شعبانی سخنان رئیس شورا: گزارشی از جلسه با فرمانداری در خصوص کمیته انطباق به جلسه ارائه داد و مباحث مطرح شده را خوب توصیف کرد و قرار شد از این پس در بررسی صورت جلسات شورا نماینده ای از شورا حاضر باشند. مطلب دیگر را هم گوشزد کرده اند که اعضایی که در جلسات دعوت می شوند حتما شرکت کنند تا جای نمایندگان شورا در جلسات مختلف شهری خالی نباشد. مسئله مهمی که وجود دارد اینکه بعضی از اعضای شورا به شهر داری فشار می آورند که به بعضی از افرادی که طلبکارند به آنها پول بدهد و دست پیمانکار را می گیرند و به شهرداری می برند که به این پیمانکار توجه بیشتری داشته باشددر این هنگام اعضای شورا خواستار شده اند که این اعضاء را نام ببرد که رییس شورا گفت در آینده اگر تکرار شود نام می برم. آقای نجاریان گفت در شان اعضای شورا نیست که در جلسه کمیته انطباق شرکت کنند. مصوبات 1)کمک مالی به مبلغ دو میلیون تومان به یکی از مربیان ورزشی ساری 2)کمک مالی به هیات تکواندوبه مبلغ دو میلیون تومان 3)بمناسبت روز جهانی کودک مبلغ یکصدو پنجاه میلیون تومان برای برگزاری کشتی خردسالان و نونهال که شورا مصوب کرد پول به جای هیات استان به هیات شهرستان واریز شود 4)کمک به باشگاه میرعماد به مبلغ 5 میلیون تومان واقع در بلوار کشاورز 5)کمک به هیات وزنه برداری به مبلغ 3 میلیون تومان 6)دادن دکه به یک نخبه بنام جهانگیر زمانی طالب قشلاق(البته جای تعجب دارد نخبگان ما دکه داری می کنند) 7)کمک به آقای علی دادشلوبه مبلغ 3 میلیون تومان بعلت آتش سوزی 8)کمک به باشگاه ورزشی ستاره ها به مبلغ دو میلیون تومان 9)کمک به هیات بوکس به مبلغ 5 میلیون تومان 10)کمک به خانم محمدی به مبلغ دو میلیون تومان برای عمل زانو 11)تمدید دکه مطبوعاتی الیاس زمانی و داود ابراهیمی 12)کمک به حسین حاجی آباد به مبلغ 5 میلیون تومان 13)واگذاری نهر متروکه به مقدار 15 متر به مبلغ 9 میلیون تومان خیابان سعدی میرزمانی 14)نظارت برای پروژه احداث پارک موزه دفاع مقدس به مبلغ 129 میلیون تومان به شرکت شامخ اندیشان قارن 15)توسعه فاز دوم پارک ملل بصورت خرید مشاوره به مبلغ 87 میلیون تومان به مهندسین مشاور 16)کمک به باشگاه استقلال مازندران به مبلغ 5 میلیون تومان که آقای کیادهی گفت این باشگاه استان ربطی به استقلال ساری ندارد 17)کمک به هیات بوکس شهرستان ساری به مبلغ 5 میلیون تومان 18)آقای اسدالله فرخ فر برگشت وجه واریزی به مبلغ 50 میلیون تومان 19)کمک به آقای عزیز هاشمی بابت آتش سوزی منزل مسکونی به مبلغ 3 میلیون تومان 20)کمک مالی به خسارت دیدگان سیل و طوفان اخیر به شرح ذیل به تصویب شورا رسیده است 1-خودروی آقای مهیارعزتی به مبلغ 3 میلیون تومان 2-خودروی اقای خلیل قنبرپور به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار تومان 3-خودروی آقای اسماعیل براری به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان 4-خودروی آقای گل محمدی به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار تومان 5-خودروی آقای مهرداد اکبریان به مبلغ دو میلیون و چهار صد هزار تومان 6-خودروی آقای کالو لاریمی به مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار تومان 7-خودروی آقای سید کمال کرمی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان 8-خودروی آقای مهدی غلامی به مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان 9-خودروی آقای علیرضا قاسمیان به مبلغ هفت میلیون و ششصد هزار تومان 10-خودروی آقای جمشید عبدالله پور به مبلغ یک میلیون هفتصد هزار تومان در پایان این جلسه اینجانب از مصوبات فله ای و اینچنینی در شورای اسلامی شهر بشدت اعتراض کردم و از نماینده شهردار در جلسه خواستم که جلوی اینگونه پیش نهاد های بی اساس را بگیردو از رییس شورا نیز خواستم پرونده ها قبل از اینکه در شورا مورد رسیدگی قرار بگیردمورد ارزیابی و بررسی و راستی آزمایی قرار گیرد. جلسه ساعت 18 به اتمام رسید

جلسه شماره 146 یکشنبه مورخ17/8/94 ساعت 16

قرائت قران توسط آقای شعبانی

سخنان رئیس شورا:

گزارشی از جلسه با فرمانداری در خصوص کمیته انطباق به جلسه ارائه داد و مباحث مطرح شده را خوب توصیف کرد و قرار شد از این پس در بررسی صورت جلسات شورا نماینده ای از شورا حاضر باشند.

مطلب دیگر را هم گوشزد کرده اند که اعضایی که در جلسات دعوت می شوند حتما شرکت کنند تا جای نمایندگان شورا در جلسات مختلف شهری خالی نباشد.

مسئله مهمی که وجود دارد اینکه بعضی از اعضای شورا به شهر داری فشار می آورند که به بعضی از افرادی که طلبکارند به آنها پول بدهد و دست پیمانکار را می گیرند و به شهرداری می برند که به این پیمانکار توجه بیشتری داشته باشددر این هنگام اعضای شورا خواستار شده اند که این اعضاء را نام ببرد که رییس شورا گفت در آینده اگر تکرار شود نام می برم.

آقای نجاریان گفت در شان اعضای شورا نیست که در جلسه کمیته انطباق شرکت کنند.

مصوبات

1)کمک مالی به مبلغ دو میلیون تومان به یکی از مربیان ورزشی ساری

2)کمک مالی به هیات تکواندوبه مبلغ دو میلیون تومان

3)بمناسبت روز جهانی کودک مبلغ یکصدو پنجاه میلیون تومان برای برگزاری کشتی خردسالان و نونهال که شورا مصوب کرد پول به جای هیات استان به هیات شهرستان واریز شود

4)کمک به باشگاه میرعماد به مبلغ 5 میلیون تومان واقع در بلوار کشاورز

5)کمک به هیات وزنه برداری به مبلغ 3 میلیون تومان

6)دادن دکه به یک نخبه بنام جهانگیر زمانی طالب قشلاق(البته جای تعجب دارد نخبگان ما دکه داری می کنند)

7)کمک به آقای علی دادشلوبه مبلغ 3 میلیون تومان بعلت آتش سوزی

8)کمک به باشگاه ورزشی ستاره ها به مبلغ دو میلیون تومان

9)کمک به هیات بوکس به مبلغ 5 میلیون تومان

10)کمک به خانم محمدی به مبلغ دو میلیون تومان برای عمل زانو

11)تمدید دکه مطبوعاتی الیاس زمانی و داود ابراهیمی

12)کمک به حسین حاجی آباد به مبلغ 5 میلیون تومان

13)واگذاری نهر متروکه به مقدار 15 متر به مبلغ 9 میلیون تومان خیابان سعدی میرزمانی

14)نظارت برای پروژه احداث پارک موزه دفاع مقدس به مبلغ

129 میلیون تومان به شرکت شامخ اندیشان قارن

15)توسعه فاز دوم پارک ملل بصورت خرید مشاوره به مبلغ 87 میلیون تومان به مهندسین مشاور

16)کمک به باشگاه استقلال مازندران به مبلغ 5 میلیون تومان که آقای کیادهی گفت این باشگاه استان ربطی به استقلال ساری ندارد

17)کمک به هیات بوکس شهرستان ساری به مبلغ 5 میلیون تومان

18)آقای اسدالله فرخ فر برگشت وجه واریزی به مبلغ 50 میلیون تومان

19)کمک به آقای عزیز هاشمی بابت آتش سوزی منزل مسکونی به مبلغ 3 میلیون تومان

20)کمک مالی به خسارت دیدگان سیل و طوفان اخیر به شرح ذیل به تصویب شورا رسیده است

1-خودروی آقای مهیارعزتی به مبلغ 3 میلیون تومان

2-خودروی اقای خلیل قنبرپور به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار تومان

3-خودروی آقای اسماعیل براری به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان

4-خودروی آقای گل محمدی به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار تومان

5-خودروی آقای مهرداد اکبریان به مبلغ دو میلیون و چهار صد هزار تومان

6-خودروی آقای کالو لاریمی به مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار تومان

7-خودروی آقای سید کمال کرمی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان

8-خودروی آقای مهدی غلامی به مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان

9-خودروی آقای علیرضا قاسمیان به مبلغ هفت میلیون و ششصد هزار تومان

10-خودروی آقای جمشید عبدالله پور به مبلغ یک میلیون هفتصد هزار تومان

در پایان این جلسه اینجانب از مصوبات فله ای و اینچنینی در شورای اسلامی شهر بشدت اعتراض کردم و از نماینده شهردار در جلسه خواستم که جلوی اینگونه پیش نهاد های بی اساس را بگیردو از رییس شورا نیز خواستم پرونده ها قبل از اینکه در شورا مورد رسیدگی قرار بگیردمورد ارزیابی و بررسی و راستی آزمایی قرار گیرد.

جلسه ساعت 18 به اتمام رسید