پنج شنبه، 10 آذر، 1401

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

اشتباهات مديران نبايد به تاريخ سپرده شود

به نقل از سایت شورا: اشتباهات مديران نبايد به تاريخ سپرده شود محمد حسن محمدي كيادهي عضو شوراي شهر ساري با انتقاد از رويكردهاي سياسي كه منجر به تجزيه شهرستان مركز استان شده اين امر را از عوامل نزول كيفيت طرحهاي توسعه اي خواند و يادآور شد : طرح جامع ساري كه بالاخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان تصويب شده طرح خوبي به حساب مي‌آيد اما نكته اين است كه در گذشته مثلا شهرداري ، شمال ساري تا دريا را در امتداد اتوبان تحت پوشش داشت و حتي جواز صادر مي‌كرد و قرار بود در طول اين اتوبان و به شعاع معين جزو حريم شهرداري ساري باشد ولي با ايجاد دو بخش پشت سرهم در محور شمال گويي در مسير توسعه ناگهان به سيم خاردار برخورد كرديم و با اينكه شهرداري در ساحل دريا زمين دارد ولي عملا تا چند كيلومتر به طرف دريا محدود شده و كاري هم نمي‌توان كرد. وي با بيان اينكه اين اتفاقات كلا به سود شهر نبود، تصريح كرد : طرح اتصال به ساحل مي‌توانست ساري را خيلي زيباتر كند و به عنوان يك شهر ساحلي مطرح نمايد اما متاسفانه در بين مسئولان ما كار كارشناسي بسيار ضعيف‌تر از مسائل سياسي است و اين سياست بازي‌ها ضربه‌هاي بدي به ما زده است. عضو چهار دوره شوراي شهر ساري اضافه كرد :و يا در مورد مياندرود من به عنوان يك آدم سياسي، به عنوان يك آدم كارشناس و به عنوان يك آدم دانا به جزئيات قوانين و شرايط حقوقي و كسي كه از اول انقلاب تا الان در اين شهر و شهرستان مسئوليت داشته‌ام هيچ توجيه كارشناسي براي جدا كردن اين منطقه كه آخرين روستاي آن با ساري پانزده دقيقه هم فاصله ندارد نمي‌بينم جز اينكه مسائل سياسي در اين تصميم دخالت داشته‌اند.ولي متاسفانه پاسخ نظر كارشناسي مارا با توهين و تهمت و حتي تهديد مي دهند و اين خود بروشني غير كارشناسي بودن تجزيه مياندرود را تصديق مي كند چون اگر توجيه كارشناسي داشتند ، بجاي توهين و افترا آنرا ارائه مي كردند. محمدي كيادهي با تاكيد بر اينكه اعضاي شورا به عنوان امناي مردم نبايد رويكرد انفعالي نسبت به اين قبيل مسائل داشته باشند ، گفت : واقعيت اين است كه شورا به جاي اينكه تريبون پرسشگري و طرح دغدغه‌هاي شهروندان باشد به دليل برخي وابستگي‌ها سكوت مي‌كند و چشم بر منافع شهر مي‌بندد و به طور كلي ملاحظه كاري شورا از پرسشگري آن بيشتر است. همين‌ها باعث مي‌شود تا اشتباهات مسئولان ناديده گرفته شده و به تاريخ سپرده شود و بعدها نوه‌هاي ما خواهند گفت كه چرا اين اشتباهات توسط پدرانمان صورت گرفته و كاري انجام نشده است. همين مسئله در آينده باعث مي‌شود كه مزاياي شهر ساحلي از ساري سلب شود و ما ديگر نتوانيم از مزاياي شهر مرزي هم استفاده كنيم. عضو با سابقه شوراي شهر مركز استان با اظهار تاسف از تصميمات ناگهاني و فكر نشده مديران ، آنرا باعث ايجاد تنش و اختلاف در بين مردم دانسته و افزود : در قضيه زمين ماهفروجك مي بينيم كه دست روي محدوده ساري و حداقل جايي كه مرز بين دو شهرستان و آماده انفجار و اختلافات بي‌مورد بين مردم است گذاشتند در حاليكه منابع طبيعي خود قائمشهر بسيار وسيع است و لزومي به اين كار نبود . بعد متوجه مي‌شويم هدفشان از اين عمل انحرافي يك طرح بلند مدت براي گرفتن ورزشگاه شش هزار نفري و پيست دوچرخه سواري ماهفروجك ساري بود كه در آينده آن را به بهانه ورزشگاه نساجي عملي كنند. بعد مي‌بيني كه پشت اين نقشه فلان نماينده و فلان مسئول قرار دارد. وقتي اينها را مي‌بينيم ديگر سكوت جايز نيست.

به نقل از سایت شورا:

اشتباهات مديران نبايد به تاريخ سپرده شود

محمد حسن محمدي كيادهي عضو شوراي شهر ساري با انتقاد از رويكردهاي سياسي كه منجر به تجزيه شهرستان مركز استان شده اين امر را از عوامل نزول كيفيت طرحهاي توسعه اي خواند و يادآور شد : طرح جامع ساري كه بالاخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان تصويب شده طرح خوبي به حساب مي‌آيد اما نكته اين است كه در گذشته مثلا شهرداري ، شمال ساري تا دريا را در امتداد اتوبان تحت پوشش داشت و حتي جواز صادر مي‌كرد و قرار بود در طول اين اتوبان و به شعاع معين جزو حريم شهرداري ساري باشد ولي با ايجاد دو بخش پشت سرهم در محور شمال گويي در مسير توسعه ناگهان به سيم خاردار برخورد كرديم و با اينكه شهرداري در ساحل دريا زمين دارد ولي عملا تا چند كيلومتر به طرف دريا محدود شده و كاري هم نمي‌توان كرد.

وي با بيان اينكه اين اتفاقات كلا به سود شهر نبود، تصريح كرد : طرح اتصال به ساحل مي‌توانست ساري را خيلي زيباتر كند و به عنوان يك شهر ساحلي مطرح نمايد اما متاسفانه در بين مسئولان ما كار كارشناسي بسيار ضعيف‌تر از مسائل سياسي است و اين سياست بازي‌ها ضربه‌هاي بدي به ما زده است.

عضو چهار دوره شوراي شهر ساري اضافه كرد :و يا در مورد مياندرود من به عنوان يك آدم سياسي، به عنوان يك آدم كارشناس و به عنوان يك آدم دانا به جزئيات قوانين و شرايط حقوقي و كسي كه از اول انقلاب تا الان در اين شهر و شهرستان مسئوليت داشته‌ام هيچ توجيه كارشناسي براي جدا كردن اين منطقه كه آخرين روستاي آن با ساري پانزده دقيقه هم فاصله ندارد نمي‌بينم جز اينكه مسائل سياسي در اين تصميم دخالت داشته‌اند.ولي متاسفانه پاسخ نظر كارشناسي مارا با توهين و تهمت و حتي تهديد مي دهند و اين خود بروشني غير كارشناسي بودن تجزيه مياندرود را تصديق مي كند چون اگر توجيه كارشناسي داشتند ، بجاي توهين و افترا آنرا ارائه مي كردند.

محمدي كيادهي با تاكيد بر اينكه اعضاي شورا به عنوان امناي مردم نبايد رويكرد انفعالي نسبت به اين قبيل مسائل داشته باشند ، گفت : واقعيت اين است كه شورا به جاي اينكه تريبون پرسشگري و طرح دغدغه‌هاي شهروندان باشد به دليل برخي وابستگي‌ها سكوت مي‌كند و چشم بر منافع شهر مي‌بندد و به طور كلي ملاحظه كاري شورا از پرسشگري آن بيشتر است. همين‌ها باعث مي‌شود تا اشتباهات مسئولان ناديده گرفته شده و به تاريخ سپرده شود و بعدها نوه‌هاي ما خواهند گفت كه چرا اين اشتباهات توسط پدرانمان صورت گرفته و كاري انجام نشده است. همين مسئله در آينده باعث مي‌شود كه مزاياي شهر ساحلي از ساري سلب شود و ما ديگر نتوانيم از مزاياي شهر مرزي هم استفاده كنيم.

عضو با سابقه شوراي شهر مركز استان با اظهار تاسف از تصميمات ناگهاني و فكر نشده مديران ، آنرا باعث ايجاد تنش و اختلاف در بين مردم دانسته و افزود : در قضيه زمين ماهفروجك مي بينيم كه دست روي محدوده ساري و حداقل جايي كه مرز بين دو شهرستان و آماده انفجار و اختلافات بي‌مورد بين مردم است گذاشتند در حاليكه منابع طبيعي خود قائمشهر بسيار وسيع است و لزومي به اين كار نبود . بعد متوجه مي‌شويم هدفشان از اين عمل انحرافي يك طرح بلند مدت براي گرفتن ورزشگاه شش هزار نفري و پيست دوچرخه سواري ماهفروجك ساري بود كه در آينده آن را به بهانه ورزشگاه نساجي عملي كنند. بعد مي‌بيني كه پشت اين نقشه فلان نماينده و فلان مسئول قرار دارد. وقتي اينها را مي‌بينيم ديگر سكوت جايز نيست.